Svein Mathisen

Svein Mathisen

Född 1956.

Styrelseledamot sedan 2020

Bakgrund

 Svein Mathisen har mer än 30 års erfarenhet från ledning, affärsutveckling och finansfrågor inom Life-science branschen men även inom den globala kemikaliebranschen. Han arbetat som VD i tolv år på det börsnoterade läkemedelsföretaget, BioInvent International. Tidigare arbetade han i ledande positioner inom Norsk Hydro ASA bl. a inom Life Science.

Utbildning

Civilingenjörsexamen teknisk fysik, Norges Tekniska Högskola, NTH, Trondheim, Norge

Affärsekonomi och finansiell analys: Sju enveckas moduler, internutbildning Norsk Hydro

Övriga uppdrag

Styrelseordförande Gabather

Styrelseledamot Athera Biotechnologies, Genagon Therapeutic och Arild Capital.

Antal AKtier   (Innehav 20 september 2021)

22 500

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare