Svein Mathisen

Svein Mathisen

Född 1956.

Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning

MSc. i teknisk fysik från Tekniska högskolan i Trondheim, Norge och utbildning inom affärsekonomi och finansiell analys.

Huvudsaklig Erfarenhet

Svein Mathisen har mer än 30 års erfarenhet av management, affärsutveckling och finansiering från life science-industrin. Han har arbetat med utveckling av nya produkter i alla typer av organisationer: startups, medelstora och stora organisationer. Han har stor erfarenhet av att bygga upp team och organisationer, att skapa och bygga upp strategiska allianser, införskaffa kapital, privat och publikt, såväl som de flesta aspekter av produktutveckling inom life science-området. Han har dessutom genom att som vd under tolv år leda ett publikt listat bolag (Bioinvent) fått insyn i alla delar av vad som krävs för styrning av en sådan verksamhet.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i iCell Science AB. Styrelseledamot i Arild Capital AB.

45 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare