Aktien och aktieägare

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

+46 (0)8-528 00 399
info@fnca.se

www.fnca.se

NASDAQ First North PREMIER

Sprint Bioscience aktie handlas på NASDAQ First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2018-12-31
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 790 334* 17,7%
Pär Nordlund inkl bolag 670 393 6,6%
Avanza Pension 518 959 5,1%
Roosgruppen 506 109 5,0%
Staffan Halldin 470 000 4,7%
Kudu AB 364 899 3,6%
Mikael Lönn 336 573 3,3%
WTS 306 666 3,0%
Jan Nordqvist 273 111 2,7%
Jan Löngård 260 000 2,6%
Martin Andersson 256 300 2,5%
Jessica Martinsson 255 000 2,5%
UBS Switzerland 225 493 2,2%
Anders Åberg 206 384 2,0%
Anne-Marie Wenthzel 173 384 1,7%
Övriga 3 483 176 34,5%
Totalt antal aktier 10 099 781 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag