Aktien och aktieägare

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

+46 (0)8-528 00 399
info@fnca.se

www.fnca.se

NASDAQ First North PREMIER Growth Market

Sprint Bioscience aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2020-03-31
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 522 224* 12,3%
Ivar Nordqvist 1 008 010 8,2%
Avanza Pension 791 923 6,4%
Pär Nordlund inkl bolag 653 385 5,3%
Mats Westinius inkl WTS Invest 590 000 4,8%
Staffan Halldin 585 000 4,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 549 609 4,5%
Kudu AB 424 313 3,4%
Håkan Roos inkl Roosgruppen AB 375 734 3,0%
Ludvig Löngårdh 313 333 2,5%
Martin Andersson 257 833 2,1%
Jessica Martinsson 255 000 2,1%
Anders Åberg 174 104 1,4%
Anne-Marie Wenthzel 173 384 1,4%
Michael Ayoub 114 800 0,9%
Övriga 4  556 835 36,9%
Totalt antal aktier 12 345 487 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag