Aktien och aktieägare

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

+46 (0)8-528 00 399
info@fnca.se

www.fnca.se

NASDAQ First North PREMIER Growth Market

Sprint Bioscience aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2019-09-30
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 522 224* 13,1%
Avanza Pension 738 565 6,4%
Pär Nordlund inkl bolag 653 385 5,6%
Jan Ivar Nordqvist 622 474 5,4%
Staffan Halldin 576 000 5,0%
Kudu AB 424 313 3,6%
Roosgruppen AB 400 715 3,4%
WTS 347 000 3,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 327 289 2,8%
Jan Löngårdh 313 333 2,5%
Martin Andersson 257 833 2,2%
Jessica Martinsson 255 000 2,2%
UBS Switzerland 246 023 2,1%
Anders Åberg 197 604 1,7%
Anne-Marie Wenthzel 173 384 1,5%
Övriga 4  572 142 39,3%
Totalt antal aktier 11 627 560 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag