Aktien och aktieägare

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

+46 (0)8-528 00 399
info@fnca.se

www.fnca.se

NASDAQ First North PREMIER

Sprint Bioscience aktie handlas på Nasdaq First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2019-03-31
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 790 334* 15,4%
Pär Nordlund inkl bolag 663 837 5,7%
Avanza Pension 591 174 5,1%
Staffan Halldin 560 000 4,8%
Roosgruppen 399 810 3,4%
Jan Nordqvist 370 853 3,2%
Kudu AB 364 899 3,1%
Nordnet Pensionsförsäkring 350 753 3,0%
WTS 344 443 3,0%
Jan Löngård 313 333 2,7%
Martin Andersson 257 833 2,2%
UBS Switzerland 257 756 2,2%
Jessica Martinsson 255 000 2,2%
Anders Åberg 206 384 1,8%
Mikael Lönn 204 048 1,8%
Övriga 4 697 103 40,4%
Totalt antal aktier 11 627 560 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag