Aktien och aktieägare

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

+46 (0)8-528 00 399
info@fnca.se

www.fnca.se

NASDAQ First North PREMIER Growth Market

Sprint Bioscience aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2019-12-31
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 522 224* 12,3%
Nordnet Pensionsförsäkring 848 752 6,9%
Jan Ivar Nordqvist 761 169 6,2%
Avanza Pension 751 214 6,1%
Pär Nordlund inkl bolag 653 385 5,3%
Staffan Halldin 582 000 4,7%
Kudu AB 424 313 3,4%
Roosgruppen AB 375 734 3,0%
WTS 342 000 2,8%
Jan Löngårdh 313 333 2,5%
Martin Andersson 257 833 2,1%
Jessica Martinsson 255 000 2,1%
Anders Åberg 197 604 1,6%
Anne-Marie Wenthzel 173 384 1,4%
Michael Ayoub 138 375 1,1%
Övriga 4  746 240 38,5%
Totalt antal aktier 12 342 560 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag