Aktien och aktieägare

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

+46 (0)8-528 00 399
info@fnca.se

www.fnca.se

NASDAQ First North PREMIER

Sprint Bioscience aktie handlas på Nasdaq First North Premier under kortnamnet SPRINT.

Största ägare per 2019-06-30
Ägare Antal aktier Innehav %
Första Entreprenörsfonden alla fonder 1 522 224* 13,1%
Avanza Pension 730 760 6,3%
Pär Nordlund inkl bolag 653 385 5,6%
Jan Ivar Nordqvist 563 254 4,8%
Staffan Halldin 562 000 4,8%
Kudu AB 424 313 3,6%
Roosgruppen 400 805 3,4%
WTS 352 000 3,0%
Jan Löngård 313 333 2,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 291 507 2,5%
Martin Andersson 257 833 2,2%
Jessica Martinsson 255 000 2,2%
UBS Switzerland 246 023 2,1%
Anders Åberg 197 604 1,7%
Anne-Marie Wenthzel 173 384 1,5%
Övriga 4  684 135 40,3%
Totalt antal aktier 11 627 560 100,0%

*Avser Första Entreprenörsfondens totala ägande som är uppdelat på nio bolag