Projektportfölj

Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancer. Vi arbetar med en bred projektportfölj och utvecklar på kort tid flera parallella projekt i den prekliniska fasen, fram till att vi har identifierat en läkemedelskandidat som är redo för kliniska studier.

Tumörmetabolism

Cancercellers ämnesomsättning, metabolism, skiljer sig avsevärt från den ursprungliga vävnaden som de härstammar ifrån. Cancerceller delar sig snabbare än vanliga friska celler och anpassar sin metabolism för att driva en snabbare nybildning av olika cellulära beståndsdelar, såsom nukleotider, aminosyror och lipider.

Cancerceller skapar även en miljö i tumören som gynnar deras egen överlevnad på bekostnad av kroppens friska celler. Miljön i tumören blir sur och har en lägre koncentration av syre och näringsämnen, något som gör att kroppens egna celler får svårare att överleva. Detta leder även till att kroppens immunceller får svårare att göra sitt jobb, och kroppens naturliga skydd mot cancer försvagas.

Ändrad metabolism är avgörande för cancercellernas förmåga att sprida sig till andra delar av kroppen, vilket gör det möjligt att utveckla cancerterapier som inte bara minskar tillväxten av existerande tumörer, utan som även minskar risken för uppkomst av dottertumörer, s.k. metastaser.

Genom att angripa de metabola processerna i tumören kan vi bekämpa cancern på flera fronter; dels minska cancercellernas tillväxt, återskapa en bättre balans i tumörens mikromiljö, minska risken att cancern sprider sig till andra delar av kroppen och även stärka kroppens eget immunförsvar.

Tumörmetabolism är ett terapiområde som tilldragit sig betydande intresse den senaste tiden och en stor andel av de globala läkemedelsbolagen intresserar sig för området. Vi arbetar långsiktigt med att bygga ut och stärka vår kompetens inom detta område för att bli en självklar partner för bolag som vill bli ledande i fältet.

NASH och Diabetes

Diabetes beror på en metabol omställning i kroppen där känsligheten för insulin har försämrats. Detta leder till förhöjt blodsocker trots höga insulinnivåer. Orsaken till det höga blodsockret är dels försämrat sockerupptag i muskelceller, dels ökad utsöndring av socker från levern.

En av de följdsjukdomar som kan drabba patienter med typ 2-diabetes är non-alcoholic steatohepatitis (NASH). NASH, eller leversteatos/fettlever som det också kallas, är lever-inflammation och leverskada orsakad av ansamling av fett i levern. NASH tillhör en grupp av tillstånd som kallas icke-alkoholrelaterade. För vissa personer orsakar fettet inflammation och skadar celler i levern. På grund av skadorna fungerar levern inte lika bra som normalt. NASH kan förvärras och orsaka ärrbildning i levern, vilket leder till levercirros (skrumplever). NASH  saknar i dag effektiv behandling och är en av de främsta anledningarna till behovet av levertransplantation.