Anne-Marie Wenthzel

Anne-Marie Wenthzel

Affärsutvecklingschef sedan 2011.

Utbildning

Licentiatexamen i mikrobiologi, Stockholms universitet.

Huvudsaklig erfarenhet

Forskare internmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (1999–2003), Produktspecialist AH Diagnostics och Stratagene (2003–2005), Key Account Manager PerkinElmer (2005–2009), CEO Miterovia AB (2009–2011).

Antal aktier och teckningsoptioner (innehav 24 juli 2020)

174 299 aktier och 305  TO4