Anne-Marie Wenthzel

Anne-Marie Wenthzel

Affärsutvecklingschef.

Född 1964. Anställd sedan 2011.

Utbildning

Licentiatexamen i mikrobiologi, Stockholms universitet.

Huvudsaklig erfarenhet

Anne-Marie har tidigare erfarenhet som forskare inom internmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset från 1999-2003. Hon har även haft positionen som produktspecialist vid AH Diagnostics och Stratagene från 2003-2005, varit Key Account Manager på PerkinElmer från 2005-2009 samt vd för Miterovia AB från 2009-2011.

Övriga uppdrag

Inga övriga uppdrag.

Innehav

178 049 aktier.