Anne-Marie Wenthzel

Anne-Marie Wenthzel

Affärsutvecklingschef sedan 2011.

Utbildning

Licentiatexamen i mikrobiologi, Stockholms universitet.

Huvudsaklig erfarenhet

Forskare internmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (1999–2003), Produktspecialist AH Diagnostics och Stratagene (2003–2005), Key Account Manager PerkinElmer (2005–2009), CEO Miterovia AB (2009–2011).

Antal aktier (innehav 20 september 2021)

178 049