Fredrik Lehmann

Fredrik Lehmann

Född 1976.

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning

MSc i kemi Uppsala universitet, PhD läkemedelskemi Göteborgs Universitet samt Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig erfarenhet

Fredrik är disputerad läkemedelskemist och har över 15 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Tidigare har han bland annat jobbat på Pharmacia, Biovitrum, OT Chemistry, Recipharm och Oncopeptides, samt startat och drivit en handfull bolag inom life science.

Övriga uppdrag

Venture Partner på Industrifonden, VD och styrelseordförande OT Pharmaceuticals. Styrelseordförande Synartro AB, Styrelseledamot AnaCardio AB samt Guard Therapeutics.

Innehav

50 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.