Fredrik Lehmann

Fredrik Lehmann

Född 1976

Styrelseledamot sedan 2019

Fredrik Lehmann är disputerad läkemedelskemist och har över 15 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Tidigare har han bland annat jobbat på Pharmacia, Biovitrum, OT Chemistry och Recipharm, samt startat och drivit en handfull bolag inom Life Science. 

Utbildning

MSc i kemi Uppsala universitet, PhD läkemedelskemi Göteborgs Universitet

Övriga uppdrag

VD EpiEndo
Forskningschef Oncopeptides
Oberoende konsult inom CMC

Antal aktier (Innehav  24 september 2020)

10 000 aktier samt 950 TO4

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.