Forskning och utveckling

Sprint Bioscience portfölj av läkemedelsprojekt är inriktad på att angripa olika metabola vägar för behandling av cancer. Vi strävar efter att ha en bred projektportfölj och bedriver utveckling av flera projekt samtidigt.

Nya projekt utvärderas enligt en fastställd modell. De projekt som uppfyller de uppsatta kriterierna går vidare till nästa steg. Där utför vi de inledande experimenten för att kunna fastställa om det går att ta fram molekyler med goda läkemedelsegenskaper.

De projekt som inte möter kraven på medicinsk relevans, teknisk genomförbarhet eller marknadspotential avbryter vi på ett tidigt stadium utan att nämnvärda resurser förbrukats. Det innebär att vi minimerar risken att investera betydande resurser på icke fungerande projekt.

Med vår process kan vi ta fram molekyler på ett par månader, vilket är betydligt snabbare än för traditionell läkemedelsutveckling. Metoden är resurseffektiv vilket gör att vi kan hantera flera parallella projekt. Genom att effektivisera processen från idé till läkemedelskandidat bygger vi värden inom läkemedelsutveckling.

Sprint Bioscience driver läkemedelsprojekt från frösådd till läkemedelskandidat redo att tas in i kliniska studier. Våra projekt licensieras av läkemedelsbolag som driver dem genom klinik och fram till marknad. Målsättningen är att ingå ett större licensavtal per år.