Rune Nordlander

Rune Nordlander

Född 1956

Styrelseordförande sedan 2010

Rune Nordlander är partner och grundare av Första Entreprenörsfonden där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och vd arbetat på IT-konsultföretaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt varit dotterbolags-vd och delägare i IT-konsultbolaget Frontec (vilket idag ingår i Acando).

Utbildning

Civilingenjörsexamen, KTH. Executive MBA, Uppsala universitet.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande CombiQ, Neodev, Speedment och Zigrid
Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden, Virtual E-training samt HumanCap Nordic.

Antal aktier (Innehav 24 juli 2020)

1 692 359  aktier  samt 39 750 TO4  (privat och genom bolag)

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men
beroende i förhållande till större aktieägare