Rune Nordlander

Rune Nordlander

Styrelseordförande sedan 2010

Rune Nordlander är grundare av Första Entreprenörsfonden där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och vd bland annat byggt upp it-företaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt innehaft olika chefspositioner i it-konsultbolaget Frontec (vilket idag ingår i Acando).

Rune Nordlander är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men
beroende i förhållande till större aktieägare.

Antal aktier

1 865 944 Aktier (privat och genom bolag).