Rune Nordlander

Rune Nordlander

Född 1956.

Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning

Civilingenjörsexamen vid KTH och Executive MBA vid Uppsala universitet.

Huvudsaklig erfarenhet

Rune Nordlander är partner och grundare av First Venture (tidigare Första Entreprenörsfonden) där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han, som grundare och VD, bland annat grundat It-företaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt haft rollen som VD och delägare i IT-konsultbolaget Frontec AB (som idag ingår i Acando/CGI). Han har även arbetat med forskning och utveckling på ABB.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Speedment AB , Zigrid AB, Virtual eTraining Software Stockholm AB och Tribonex AB. Styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ), HumanCap Nordic AB, Första Entreprenörsfonden i Norden AB, CombiQ AB, och Bönhamns fiskehamnsförening, ekonomisk förening. Partner och medgrundare av First Venture Sweden AB (publ).

Innehav

10 541 082 aktier (privat och genom bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men
beroende i förhållande till större aktieägare