Finansiell kalender

Kommande årsStämmor
Årsstämma Datum
Årsstämma 2020 2020-05-13
Kommande rapporter
Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-19
Delårsrapport för kvartal 1, 2020 2020-05-13
Delårsrapport för kvartal 2, 2020 2020-08-26
Delårsrapport för kvartal 3, 2020 2020-10-28
Bokslutskommuniké 2020 2021-02-17