Finansiell kalender

Kommande årsstämmor
Årsstämma & Årsredovisning Datum
Årsstämma 2024-05-08
Årsredovisning vecka 15
Kommande rapporter
Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2023 2024-02-14
Delårsrapport för kvartal 1, 2024 2024-05-08
Delårsrapport för kvartal 2, 2024 2024-08-28
Delårsrapport för kvartal 3, 2024 2024-10-30
Bokslutskommuniké 2024 2025-02-12