Finansiell kalender

Kommande årstämmor
Årsstämma Datum
Årsstämma 2019 2019-05-15
Kommande rapporter
Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-20
Delårsrapport för kvartal 1, 2019 2019-05-15
Delårsrapport för kvartal 2, 2019 2019-08-22
Delårsrapport för kvartal 3, 2019 2019-10-23
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-19