Finansiell kalender

Kommande årsStämmor
Årsstämma Datum
Årsstämma 2022 2022-05-11
Kommande rapporter
Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2021 2022-02-16
Delårsrapport för kvartal 1, 2022 2022-05-11
Delårsrapport för kvartal 2, 2022 2022-08-24
Delårsrapport för kvartal 3, 2022 2022-10-26
Bokslutskommuniké 2022 2023-02-15