Finansiell kalender

Kommande årsstämmor
Årsstämma Datum
Årsstämma 2023 2023-05-10
Kommande rapporter
Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2022 2023-02-15
Delårsrapport för kvartal 1, 2023 2023-05-10
Delårsrapport för kvartal 2, 2023 2023-08-24
Delårsrapport för kvartal 3, 2023 2023-10-25
Bokslutskommuniké 2023 2024-02-14