Karen From

Karen From

Född 1970

Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning

MSc i Mikrobiologi Göteborgs universitet, Executive Faculty, Handelshögskolan Göteborg 2018
Ruter Dam 2022

Huvudsaklig erfarenhet

Karen From har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har jobbat på AstraZeneca sedan 1997 och har erfarenhet av både tidiga och sena utvecklingsprojekt, inlicensiering, myndighetsinteraktioner och lansering av stora produkter. Sedan 2019 är hon Global Franchise Head för Forxiga som är AstraZenecas näst största produkt med indikationer inom diabetes, hjärtsvikt och njursvikt. I denna roll är hon globalt ansvarig för det strategiska ledarskapet över utveckling, kommersialisering och produktion.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot Bergsbo PF

Innehav

Inga aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare