Vetenskapligt råd

Sprint Bioscience stärker sin expertis inom onkologi och preklinisk forskning genom ett vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board, SAB) för att stödja framtagningen av nya innovativa cancerprogram. Rådet består av de tre ledande cancerexperterna Professor Gunilla Enblad, Professor Robert J DeVita och Professor Lewis C. Cantley.