Martin Andersson

Martin Andersson

Forskningschef sedan 2009 och medgrundare till bolaget.

Utbildning

Doktor i biokemi, Stockholms universitet.

Huvudsaklig erfarenhet

Forskare Stockholms Universitet (2001–2003), Forskare AstraZeneca, Södertälje (2003–2008).

Antal aktier (innehav 20 september, 2021)

267 075