Martin Andersson

Martin Andersson

Forskningschef.

Född 1971. Anställd sedan 2009, nuvarande anställning sedan 2017.

Utbildning

Doktor i biokemi, Stockholms universitet.

Huvudsaklig erfarenhet

Martin är medgrundare till Bolaget. Han har varit tidigare erfarenhet som forskare vid Stockholms Universitet från 2001-2003 och AstraZeneca i Södertälje från 2003-2008.

Övriga uppdrag

Inga uppdrag.

Innehav

273 742 aktier.