Finansiell information

Sprint Bioscience är sedan 2014 noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet SPRINT. Här har vi samlat all finansiell information som rör bolaget.

Om du har frågor, vänligen kontakta:
Johan Emilsson, vd, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: johan.emilsson@sprintbioscience.com