Om oss

Sprint Bioscience är ett läkemedelsbolag med fokus på att utveckla läkemedel mot cancer.

Bolaget grundades 2009 av ett entreprenörsdrivet team på fem personer, fyra från svensk läkemedelsindustri (Anders Åberg, Jessica Martinsson, Kenth Hallberg och Martin Andersson) och en från akademisk forskning (professor Pär Nordlund).

Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Grundarna drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

På Sprint Bioscience anser vi att framgången till att effektivt kunna driva projekt är ett nära samarbete och tät interaktion mellan de olika vetenskapliga discipliner som är involverade i arbetet. För att möjliggöra detta har vi valt att investera i intern kompetens. Vi har rekryterat de främsta inom sina gebit och byggt upp de nyckelkompetenser som behövs för preklinisk läkemedelsutveckling.

Sprint Bioscience har idag ca 30 anställda där majoriteten arbetar laborativt inom bolagets läkemedelsutvecklingsprojekt.

Genom att effektivisera processen från idé till läkemedelskandidat kan Sprint Bioscience bygga värden inom läkemedelsutveckling.