Våra medarbetare berättar

På Sprint Bioscience kan man nästan känna fartvinden.

Paulette Greenidge, Tobias Ginman och Áine Henley är läkemedelsutvecklare på Sprint Bioscience. Tobias arbetade tidigare på AstraZeneca men kände att han ville prova på utvecklings-möjligheterna som ges i ett mindre bolag, Paulette sökte sig aktivt till en agil arbetsmiljö och Áine flyttade till Sverige från Irland på grund av vetenskapen. Så här berättar de om sina arbeten på Sprint Bioscience.


Berätta lite om din roll och ditt arbete på Sprint Bioscience?

Tobias: Jag är kemiansvarig projektledare, vilket betyder att jag prioriterar vilka molekyler som ska utvecklas och skickas på olika tester. Som kemiansvarig har jag ett tätt samarbete med övriga discipliner. Vi jobbar med datastyrd läkemedelsutveckling där kunskapen från analyser av varje ny molekyl ligger till grund för nästa molekyl som vi tillverkar.

Áine: Jag är biolog och min roll är att utveckla biologiska modeller för att utvärdera de molekyler som utvecklas i våra labb. Det innebär att jag hela tiden måste kommunicera med våra kemister och biokemister för att säkerställa att vi alltid får fram de bästa molekylerna och att den data vi levererar är begriplig och driver utvecklingen framåt. Mina dagar kan vara väldigt varierade med allt från litteratursökningar för att identifiera nya mål för läkemedel eller utvecklande av nya SAR-modeller till mer generella arbetsuppgifter. Variationen stimulerar både min och bolagets utveckling.

Paulette: Jag är beräkningskemist och designar nya läkemedel i datormiljö. Med hjälp av algoritmer och specialdesignade mjukvaruprogram gör jag analyser som bidrar till utvecklingen av nya läkemedelskandidater. Min huvudsakliga roll är att, baserat på olika vetenskapliga hypoteser, göra beräkningar och modeller som ger de övriga forskarna vägledning i vilka substanser de ska prioritera att syntetisera i labbet.  Som bolagsnamnet Sprint Bioscience antyder så präglas mitt arbete av en agil arbetsmiljö där öppna och direkta diskussioner med kollegor och inhämtande av många olika perspektiv utgör kärnan till vår framgång.

Varför började du på Sprint Bioscience?

Tobias: Innan jag började på Sprint Bioscience forskade jag på Astrazeneca i Södertälje. När jag 2011 blev tillfrågad om jag var intresserad av att börja på Sprint Bioscience, sa jag ja till möjligheten att vara på ett mindre bolag och kunna påverka mitt eget arbete mer.

Áine: Jag kom till Sprint Bioscience från en akademisk karriär, närmast från en postdoc på Karolinska institutet och doktorandstudier på Imperial College i London. Det var ett lätt beslut för mig att flytta till Sverige eftersom jag redan hade lämnat mitt hemland Irland, och forskning är en av mina passioner i livet. Samtidigt som min postdoc på Karolinska Institutet var på väg att ta slut blev det en tjänst ledig här på Sprint Bioscience. Det blev en perfekt matchning eftersom företaget har samma passion och vilja att driva vetenskapligt arbete framåt som jag själv har, och jag kunde fortsätta att aktivt arbeta i labb vilket jag uppskattade.  Att börja arbeta på Sprint Bioscience är en av de bästa saker jag och jag har inte ångrat mig en sekund.

Paulette: Jag är passionerat intresserad av strukturbaserad läkemedelsdesign. Här på Sprint Bioscience har jag tillgång till en strid ström av högupplösta röntgenstrukturer för olika proteiner och deras interaktioner med små molekyler. Det i kombination med det nära samarbetet med våra läkemedelskemister möjliggör design av mer innovativa läkemedelskandidater. Resultat och analyser som oftast tappas bort på grund av dålig organisation fångas upp här.

Hur skiljer sig Sprint Bioscience mot andra arbetsplatser som ni varit på?

Tobias: Det är en stor skillnad. På ett stort företag är man oftast en liten kugge i ett stort maskineri och man känner sig intvingad i en mall som kanske inte passar en. På Sprint Bioscience tar vi vara på medarbetarnas unika talanger och man får chans att utvecklas. Det hjälper också att alla känner alla och har samma drivkraft och mål.

Áine: Sprint Bioscience är en arbetsplats som är unik och stimulerande. Jag har en blandad bakgrund där jag både arbetat och forskat i två olika länder, inom akademin och industrin. Jag kan konstatera med min erfarenhet att kulturen på Sprint Bioscience är progressiv och familjär. Till skillnad från andra arbetsplatser fokuserar Sprint Bioscience inte bara på din karriär utan man vill att du utvecklar dina personliga färdigheter också.  Man sätter en stolthet i passionen för forskningen och det märks i samarbetet mellan olika discipliner. Dessutom uppmuntrar Sprint Bioscience till kulturell förståelse med allt ifrån svenskaklasser till gemensam innebandy och utbyte kring personalens olika kulturer.

Paulette: Större företag pratar ofta om ”framtidens labb” och skapar olika pilotprojekt inom den stora organisationen. Här är hela företaget redan ett framtidslabb där förändring ses som det normala och där normen är att hela tiden leverera nya genombrott. Hela miljön här med flera mindre labbmiljöer och arbetsplatser uppmuntrar till större rörlighet och att alla delar med sig av information. Den agila projektledningen och arbetet enligt Scrum modellen bidrar också till att företaget är extremt flexibelt och hela tiden gör nya prioriteringar baserat på den data som genereras.

Vad är det bästa med att jobba på Sprint Bioscience?

Tobias: Att det arbete jag lägger ned har direkt påverkan på hur projektet går och i slutändan hur det går för företaget. Alla här gör alltid sitt yttersta med sin del i arbetsprocessen – det är så givande att vara en del av det och man kan nästan känna fartvinden. Vi har också väldigt roligt tillsammans.

Áine: Det bästa är att man får arbeta i team samtidigt som man får utveckla sina egna kunskaper och idéer. Jag har inte sett ett sådant här teamwork på någon annan arbetsplats. Eftersom alla här alltid är villiga att dela med sig av sin expertis blir det ett ständigt utvecklade av intellektet.

Paulette: Att jag får bära många olika hattar. Förutom det som är mina grundläggande arbetsuppgifter så uppmuntras jag att identifiera aktörer som arbetar med nya disruptiva tekniker och även föreslå samarbete med dessa. Målet är att få in teknikerna i arbetet med vår egen projektportfölj och på så sätt skapa unika arbetsprocesser som ger oss ytterligare konkurrensfördelar. Jag värdesätter att vara en del av den fjärde industriella revolutionen, det har jag gjort ända sedan jag började min karriär som beräkningskemist och datormodeller sågs som universalmedlet som skulle korta ner tider det tar att utveckla läkemedel.

Vem tycker ni borde söka sig till Sprint Bioscience?

Tobias: Den som vill jobba med att utveckla läkemedel så som det borde göras. Vill man vara med och bota cancer och få utlopp för sin kreativitet och sina unika talanger är det här rätt ställe.

Áine: Den som har en passion för att driva vetenskap framåt in i det okända och som har förmågan att förmedla sina kunskaper till andra och arbeta tillsammans.

Paulette: Forskare med olika vetenskaplig bakgrund och med alla olika nivåer erfarenhet, så länge man vill bidra till interdisciplinära projektgrupper för läkemedelsutveckling. Här finns anställda från 3 kontinenter och ca 13 länder. Tillsammans skapar vi ett samarbetsvilligt och ansvarstagande ekosystem som sätter en stolthet i att vara agil och snabbt identifiera positiv förändring.