Vad vi gör

Fragments of hope – filmen om Sprint Bioscience (kort version). Se den långa versionen här.

Sprint Bioscience är ett läkemedelsbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedelskandidater som kan bidra till nya behandlingsformer för cancer. Det stora behovet av nya behandlingar för svårbehandlad cancer medför stor kommersiell potential. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar vi läkemedelsprogram på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Sprint Bioscience har framgångsrikt ingått flera globala licensavtal med läkemedelsbolag. Dessa bolag resurssätter och utvecklar programmen vidare till färdiga läkemedel som kan tas till marknaden och hjälpa patienter som är i stort behov av nya behandlingsalternativ.  

I filmerna nedan kan du se Sprint Biosciences forskningschef Martin Andersson ge en inblick i hur det går till när vi identifierar nya startpunkter för våra program samt affärsutvecklingschef Anne-Marie Wenthzel berätta mer om affärsmodellen och processen för att finna rätt samarbetspartner till varje enskilt program.

Vi utvecklar framtidens läkemedel och drivs av att göra skillnad för dem som drabbas.