Mathias Skalmstad

Mathias Skalmstad

Tillförordnad vd och finanschef.

Född 1973. Finanschef sedan 2021 och tillförordnad vd sedan 2023.

UTBILDNING

Mathias har en civilekonomexamen från Mälardalens Högskola, med inriktning på finans, controlling och redovisning.

HUVUDSAKLIG ERFARENHET

Mathias har tidigare erfarenheter från uppdrag som CFO, controller och affärsområdeschef inom utbildnings-, fordons- och telekombranschen, bland annat på Ericsson, Haldex, AcadeMedia och Hermods, en del av AcadeMediakoncernen.

ÖVRIGA UPPDRAG

Inga övriga uppdrag.

INNEHAV (23 jan 2023)

38 000 aktier samt 19 000 teckningsoptioner.