Mathias Skalmstad

Mathias Skalmstad

Finanschef sedan 2021.

UTBILDNING

Civilekonom, Mälardalens Högskola, med inriktning på finans, controlling och redovisning

HUVUDSAKLIG ERFARENHET

Mathias har en rad olika erfarenheter från uppdrag som CFO, controller och affärsområdeschef. Han har innehaft en rad befattningar inom utbildnings-, fordons- och telekombranschen, bland annat på Ericsson, Haldex, AcadeMedia och nu senast på Hermods, en del av Academedia-koncernen.

ANTAL AKTIER  (INNEHAV 20 september 2021)

19 000