Mathias Skalmstad

Mathias Skalmstad

Finanschef.

Född 1973. Finanschef sedan 2021.

UTBILDNING

Mathias har en civilekonomexamen från Mälardalens Högskola, med inriktning på finans, controlling och redovisning.

HUVUDSAKLIG ERFARENHET

Mathias har tidigare erfarenheter från uppdrag som CFO, controller och affärsområdeschef inom utbildnings-, fordons- och telekombranschen, bland annat på Ericsson, Haldex, AcadeMedia och Hermods, en del av AcadeMediakoncernen.

ÖVRIGA UPPDRAG

Inga övriga uppdrag.

INNEHAV

72 000 aktier och 125 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027.