Finansiella rapporter

Här kan du ladda ner våra senaste årsredovisningar, delårsrapporter och bolagsinformation.

  • Delårsrapport Q1 2020PDF-dokument 2 MB
  • Årsredovisning 2019PDF-dokument 2 MB
  • Bokslutskommuniké 2019PDF-dokument 1 MB