Finansiella rapporter

Här kan du ladda ner våra senaste årsredovisningar, delårsrapporter och bolagsinformation.

  • Bokslutskommuniké 2019PDF-dokument 1 MB
  • Delårsrapport Q3 2019PDF-dokument 2 MB
  • Delårsrapport Q2 2019PDF-dokument 2 MB