Finansiella rapporter

Här kan du ladda ner våra senaste årsredovisningar, delårsrapporter och bolagsinformation.

  • Delårsrapport Q1 2022PDF-dokument 888 KB
  • Sprint Bioscience Årsredovisning 2021PDF-dokument 2 MB
  • Bokslutskommuniké 2021PDF-dokument 2 MB