Finansiella rapporter

Här kan du ladda ner våra senaste årsredovisningar, delårsrapporter och bolagsinformation.

  • Första kvartalet 2019PDF-dokument 2 MB
  • Sprint Bioscience årsredovisning 2018PDF-dokument 3 MB
  • Bokslutskommuniké 2018PDF-dokument 1 MB