Finansiella rapporter

Här kan du ladda ner våra senaste årsredovisningar, delårsrapporter och bolagsinformation.

  • Bokslutskommuniké 2018PDF-dokument 1 MB
  • Delårsrapport Q3 2018PDF-dokument 1 MB
  • Andra kvartalet 2018PDF-dokument 1 MB