Björn Sjöstrand

Björn Sjöstrand

Född 1968.

Styrelseordförande sedan 2021

Björn Sjöstrand är VD och medgrundare för Scandinavian Biopharma och har en lång erfarenhet från life science industrin från ledande positioner i både svenska och internationella bolag. Tidigare vd för UniTech Pharma AB (2010-2011), vd för schweiziska Berna biotech AG ( 2006- 2009) ett schweiziskt företag som specialiserat sig på utveckling och distribution av virus- och bakterievaccin, och vd för SBLvaccin i Sverige (2001- 2006) ett svenskt vaccinföretag som framgångsrikt utvecklat och lanserat Dukoral®, ett resevaccin,  samt CBO och global chef för vaccindivisionen på Crucell ( 2006 -2009), ett holländskt tidigare börsnoterat företag med anläggningar i Nederländerna, Schweiz och USA som specialiserat sig på vacciner och biologiska läkemedel. Björn har också varit rådgivare till Bill & Melinda Gates Foundation.

Utbildning

Bsc in Ecomomics and Business Administration with Accounting, Örebro Universitet.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande Intervacc AB.
Styrelseledamot i Sjöstrand BioBusiness AB och B&M Sjöstrand AB.

Antal aktier (Innehav  11 maj 2022)

441 177

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare