Björn Sjöstrand

Björn Sjöstrand

Född 1968.

Styrelseordförande sedan 2021.

Utbildning

Civilekonom, Örebro Universitet

Huvudsaklig erfarenhet

Björn är vd och medgrundare för Scandinavian Biopharma och har en lång erfarenhet från life science industrin från ledande positioner i både svenska och internationella bolag. Han har bland annat varit vd för UniTech Pharma AB, vd för schweiziska Berna biotech AG, ett schweiziskt företag som specialiserat sig på utveckling och distribution av virus- och bakterievaccin, vd för SBLvaccin i Sverige (ett svenskt vaccinföretag som framgångsrikt utvecklat och lanserat Dukoral®, ett resevaccin) samt CBO och global chef för vaccindivisionen på Crucell, ett holländskt tidigare börsnoterat företag med anläggningar i Nederländerna, Schweiz och USA som specialiserat sig på vacciner och biologiska läkemedel. Björn Sjöstrand har också varit rådgivare till Bill & Melinda Gates Foundation.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande Intervacc AB, styrelseledamot i bolag inom Scandinavian Biopharma Holding AB koncernen och styrelseledamot i Sjöstrand BioBusiness AB och B&M Sjöstrand AB.

Innehav

882 354 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.