Delårsrapporter

  • Första kvartalet 2019PDF-dokument 2 MB
  • Bokslutskommuniké 2018PDF-dokument 1 MB
  • Delårsrapport Q3 2018PDF-dokument 1 MB