Årsstämma 2019

 

Sprint Bioscience årsstämma kommer att hållas  onsdagen den 15 maj 2019.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen till stämman.
För att med säkerhet få ärendet behandlat bör sådan begäran ha inkommit till Sprint Bioscience, att: Årsstämma 2019, 141 57 Huddinge senast den 26 mars 2019.