PETRA01

PETRA01

PETRA01-projektet syftar till att utveckla en ny typ av behandling för cancer. Projektet bygger på upptäckten från dr. Lewis Cantley, en av grundarna till bolaget Petra Pharma som initialt tecknade licensavtalet för projektet.

Under 2020 övergick avtalet till det nystartade bolaget Ravenna Pharmaceuticals, en spinn-out från Petra Pharma, som därmed övertog ansvaret för den fortsatta utvecklingen och de finansiella åtagandena. Ravenna Pharmaceuticals har grundats av samma ägargrupp som varit engagerade i Petra Pharma, bland annat Eli Lilly, AbbVie, Johnson & Johnson och Pfizer.

I mars 2021 sålde Ravenna Pharmaceuticals, projektet till det USA-­baserade cancerläkemedelsföretaget HiberCell  som har en stark ägarbas i bland annat ARCH Venture Partners, Celgene och Hillhouse Capital Group. Villkoren i det ursprungliga licensavtalet med Sprint Bioscience är oförändrade efter transaktionen.