NIMA

NIMA

NIMA-programmet syftar till att utveckla läkemedel som hämmar proteinet NNMT för behandling av solida tumörer.

En viktig aspekt i utvecklingen av en tumör är att cancercellerna kan påverka sin egen omgivning för att underlätta tumörens tillväxt. Denna omgivning kallas för tumörens mikromiljö och skiljer sig från miljön runt de friska cellerna i kroppen. Cancercellernas förmåga att omprogrammera friska celler i tumören underlättar tumörtillväxten och kan hindra kroppens immunförsvar från att attackera tumören.

NNMT är ett protein som visat sig vara viktigt för denna omprogrammering av tumörens mikromiljö. Sprint Bioscience utvecklar hämmare av detta målprotein för att blockera cancercellernas tillväxt och samtidigt öka immunförsvarets möjlighet att angripa dem. Höga nivåer av det aktuella målproteinet har påträffats i tumörer från bland annat glioblastom, äggstockscancer, bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer. Patienter med höga nivåer av detta protein har en sämre överlevnadsprognos.