NIMA

NIMA

NIMA-projektet syftar till att generera läkemedelskandidater för behandling av solida tumörer.

En viktig aspekt i utvecklingen av en tumör är att cancercellerna kan påverka sin egen omgivning för att underlätta tumörens tillväxt. Denna omgivning kallas för tumörens mikromiljö och skiljer sig från miljön runt de friska cellerna i kroppen. Cancercellernas förmåga att omprogrammera de friska celler som finns i tumören underlättar tumörtillväxten och kan hämma kroppens immunförsvar.

NIMA-projektet fokuserar på ett målprotein som producerar metaboliter vilka visats vara viktiga för denna omprogrammering av tumörens mikromiljö. Sprint Bioscience utvecklar hämmare av detta målprotein för att återställa balansen och därmed hindra cancercellernas tillväxt och samtidigt öka immunförsvarets möjlighet att angripa dem. Höga nivåer av det aktuella målproteinet har påträffats i tumörer från bland annat äggstockscancer, bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer. Patienter med höga nivåer av detta protein har en sämre överlevnadsprognos.