VADA

VADA

VADA-programmet riktar sig mot proteinet vaccinia-related kinase 1 (VRK1) som är involverat i cellens svar på DNA-skador och kontroll av celldelning. Förhöjda nivåer av VRK1 är korrelerat till sämre överlevnad i en rad olika cancerformer. VRK1 har även identifierats som ett möjligt målprotein i cancerformer som har låga nivåer av det relaterade proteinet VRK2, tex glioblastom och neuroblastom.

I augusti 2023 licensierade Sprint Bioscience de globala rättigheterna till VADA-programmet till Day One Biopharmaceuticals Inc.

Potentiellt avtalsvärde: 316 miljoner USD plus ensiffrig royalty på försäljning av ett framtida läkemedel från programmet.