NASH

NASH

NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis) är en allvarlig leversjukdom där det idag saknas behandling. I vårt NASH-program arbetar vi med en ny verkningsmekanism och ett nytt målprotein som är involverat i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflammatorisk respons och fibros i NASH. Detta ger oss möjlighet att utveckla behandlingar som kan bromsa utvecklingen av både tidiga och sena stadier av NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)/NASH, antingen som monoterapi eller i kombination med andra NASH-preparat.

NASH-programmet utlicensierades till LG Chem 2019 och i slutet av 2022 genomfördes en preklinisk in vivo proof-of-concept-studie. Avsikten med studien var att studera den långsiktiga effekten av de nya lovande substanser som utvecklats i programmet. Resultatet visade minskning av alla de parametrar som används för att diagnostisera NASH och även minskning av fibros i levern. Studien gjordes i en väletablerad NASH-modell och utfördes på ett externt europeiskt laboratorium. Trots dessa lovande resultat meddelande LG Chem i maj 2023 att de inte avser att driva NASH-programmet vidare. Programmet återgår därför till Sprint Bioscience, utan ekonomiska förpliktelser gentemot LG Chem. Sprint Bioscience arbetar nu med att finna en ny partner för programmet.