DISA

DISA

Målsättningen med DISA-programmet, som befinner sig i preklinisk fas, är att utveckla läkemedel som hämmar proteinet TREX1 i syfte att förstärka effekten av immunonkologisk terapi, strålbehandling och kemoterapi vid behandling av cancer.

Cancerceller har ofta förhöjda nivåer av DNA-fragment som felaktigt hamnat utanför cellkärnan. Eftersom DNA-fragment som finns utanför cellkärnan kan aktivera immunsystemet är cancerceller beroende av att dessa DNA-fragment städas bort snabbt – gör de inte det kommer kroppens immunförsvar att attackera cancercellerna.

TREX1 är ett protein som bryter ner DNA-fragment utanför cellkärnan och på så sätt hjälper cancercellerna att undkomma immunförsvaret. Vetenskapliga studier har visat att det finns ett samband mellan förhöjda nivåer av TREX1-proteinet och sämre överlevnad för patienter med vissa typer av cancer, bland annat bröstcancer, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.