DISA

DISA

DISA-projektet syftar till att generera läkemedelskandidater för behandling av solida tumörer. Innovationshöjden i DISA-projektet är hög och projektet kan komma att bli en viktig komponent i framtida kombinationsbehandlingar med immunterapier eller strålterapier.

Normalt har celler flera kontrollsystem för att känna av om de är skadade. Dessa system kan antingen leda till att skadade celler begår ”självmord” (apoptos) eller att immunsystemet aktiveras för att städa bort cellerna. En avgörande egenskap hos cancerceller är att kontrollsystemen stängs av, vilket innebär att tumören kan fortsätta att växa ohämmat. Inom DISA-projektet har Sprint Bioscience identifierat ett specifikt målprotein som visat sig spela en viktig roll i cancercellernas förmåga att undvika attacker från immunsystemet. Förhöjda nivåer av detta protein förekommer i en rad cancerformer och är korrelerade till sämre aktivering av immunsvaret. Genom att hämma målproteinet kan cellerna återfå sin förmåga att sända signaler till immunförsvaret. Detta resulterar i ett starkare immunsvar mot cancercellerna och därmed en förväntat bättre effekt av till exempel strålbehandling.