Robert J DeVita

Robert J DeVita

Robert är ansvarig konsult för RJD Med Chem och Drug Discovery Consulting LLC sedan 2013. Han har över 30 års erfarenhet av tidig forskning och läkemedelsutveckling från arbete inom biotech, läkemedelsindustrin och akademin. På Merck Research Laboratories var han Director of Medicinal Chemistry och ansvarade för sex olika program som tog fram läkemedelskandidater för vidare klinisk utveckling, varav flera som nådde kliniska prövningar i människa. Han har också varit Vice President, Chemistry på Agios, ett företag fokuserat på tidig läkemedelsutveckling inom onkologi. De senaste 10 åren har han drivit ett konsultföretag inom läkemedelskemi och stöttat andra företag i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, inklusive framtagning av IP-strategier och due diligence-aktiviteter i samband med licensaffärer. Han är också medlem i Medicinal Chemistry Division i American Chemical Society, och innehar flera olika ledande befattningar.