Dr Walfridsson

Dr Walfridsson

I vårt PIP4K2-projekt fanns tecken på att AML, akut myeloisk leukemi, skulle kunna vara en intressant indikation. Vi startade därför ett samarbete med dr Julian Walfridssons grupp vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) på Karolinska Institutet. De har tillgång till en nationell biobank med blodprover från patienter som diagnosticerats med någon hematologisk sjukdom, främst AML.