Dr Walfridsson

Dr Walfridsson

Sprint Bioscience utvecklar tillsammans med dr Julian Walfridsson vid Karolinska Institutet en metodik som kan underlätta identifieringen av nya unika läkemedelsmål för akut myeloisk leukemi. Dr Walfridsson är en ledande expert inom området och har utvecklat avancerade modellsystem för att studera sjukdomen.