Lewis C. Cantley

Lewis C. Cantley

Professor vid Dana Farber Cancer Institute. Han är en cellbiolog och biokemist som har gjort banbrytande upptäckter inom området cancermetabolism. Bland hans mest anmärkningsvärda bidrag är upptäckten och studien av enzymet PI-3 kinas, ett enzym som är av stor betydelse vid sjukdomar som cancer och diabetes. Han var tidigare Meyer Director och Professor of Cancer Biology vid Sandra and Edward Meyer Cancer Center på Weill Cornell Medicine in New York City. Han har också haft befattningar som Professor vid Departments of Systems Biology and Medicine på Harvard Medical School och Director of Cancer Research på Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston. Professor Cantley är också en av grundarna av flera biotechbolag inriktade på onkologi, inklusive Agios Pharmaceuticals, Petra Pharma och Volastra Therapeutics. 2016 valdes han till styrelseordförande för the Hope Funds for Cancer Research Hoppfonderna har genom åren mottagit flera vetenskapliga utmärkelser för sin forskning.