En tumörbiolog berättar

En tumörbiolog berättar

Santiago Parpal arbetar på avdelningen för tumörbiologi.

Berätta lite om din roll och ditt arbete på Sprint Bioscience?

Jag är Principal Scientist och biologiansvarig projektledare. Jag säkrar att det vi gör inom min disciplin har hög vetenskaplig kvalitet, och att vi implementerar nya metoder eller kunskap in i projektgruppen. Som projektledare ser jag till att de aktiviteter som görs inom projektet adderar värde, genomförs i tid, med bästa möjliga resultat och till rätt kostnad. Detta inkluderar aktiviteter som görs internt, såväl som de vi genomför tillsammans med externa företag eller genom akademiska samarbeten.

Varför började du på Sprint Bioscience?

Jag började på Sprint Bioscience för att det lätt väldigt spännande att vara med i ett då relativt nystartat företag, med en entreprenörsanda. Jag gavs möjligheten att vara med i olika delar av det dagliga arbetet, hitta nya vägar och utvecklas i en växande miljö. Jag hade tidigare arbetat på Astra Zeneca och såg hur det här ”lilla bolaget” plockat styrkorna från ”de stora” i läkemedelsindustrin. Efter min första jobbintervju förstod jag att den känslan var rätt, här skulle jag trivas!

Hur skiljer sig Sprint Bioscience mot andra arbetsplatser som du varit på?

Jag tycker att entreprenörsandan finns kvar fortfarande, men företaget har utvecklats. Jag har erfarenhet från stora företag, där den organisatoriska komplexiteteten ofta resulterar i långa beslutskedjor och väldigt lite utrymme till flexibilitet i din tjänst. Företagskulturen hos Sprint Bioscience främjar delaktighet både i egna och gemensamma mål.

Vad är det bästa med att jobba på Sprint Bioscience?

Jag tycker det bästa är att jobba med medarbetare som är duktiga, bryr sig, är engagerade. Samarbetsviljan är stark, man känner att allas inställning är att, med sin spetskompetens och erfarenhet, bidra till att olika utmaningar löses och projekten utvecklas. Transparens, vetenskaplig expertis, målmedvetenhet och nyfikenhet är viktiga värderingar som märks när man jobbar här.

Vem tycker du borde söka sig till Sprint Bioscience?

Alla som brinner för läkemedelsutveckling, vill jobba i spännande projekt och vill utvecklas yrkesmässigt. Flexibilitet, målfokusering och engagemang tycker jag är egenskaper som passar bra på Sprint Bioscience.