Filmpremiär hos Sprint Bioscience – Fragments of hope

Hur fungerar det hos ett bolag som arbetar för att bekämpa cancer genom att utveckla nya läkemedel? I bolagsfilmen Fragments of Hope, får du möjlighet att stifta närmare bekantskap med Sprint Bioscience och få insikt i hur verksamheten drivs.

Torsdagen den 23:e februari, i Göteborg, hade filmen om Sprint Bioscience premiär. Filmens titel Fragments of Hope sammanfattar bolagets uppdrag; fragment-baserad läkemedelsutveckling i kampen mot cancer. Under sju informativa minuter får du möjlighet att följa verksamheten; de affärsmässiga och vetenskapliga strategierna som driver bolaget och dess projekt av cancerläkemedel framåt, mot marknaden och bättre hälsa för cancerdrabbade.

Besök bolagets hemsida för att se filmen.

På svenska
På engelska

För vidare information, vänligen kontakta:

Anne-Marie Wenthzel, chef affärsutveckling, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: amw@sprintbioscience.com

Dokument för nedladdning