Erik Kinnman

Erik Kinnman

Verkställande direktör sedan mars 2021

Utbildning

Erik  är läkare med specialistutbildning inom neurologi och smärtlindring, medicine doktor och docent vid Karolinska Institutet, samt har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig erfarenhet

Erik har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science varav de senaste åren som vd för Abliva AB (tidigare Neurovive), ett bioteknikbolag noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vidare har Erik haft ledande befattningar på bland annat AstraZeneca och SOBI samt varit verksam som finansanalytiker vid Danske Bank.

Antal aktier (innehav 2o september 2021)

100 000