Intervju med Sprint Biosciences vd Johan Emilsson om deltagandet på Bio International Convention 2024

Partneringkonferensen Bio International Convention genomfördes 3–6 juni i San Diego, Kalifornien. Sprint Biosciences vd Johan Emilsson var på plats.

Vilka generella intryck tar du med dig hem från konferensen?
Det är i stort sett alltid högt tryck på den här konferensen. Det är en av den största och mest prestigefyllda partneringkonferensen inom bioteknik och läkemedelsutveckling med tusentals deltagare från hela världen. Mötet samlar investerare, forskare, branschledare och potentiella samarbetspartners, alla med en stark vilja att upptäcka de senaste innovationerna och teknologierna inom bioteknik. Den höga koncentrationen av branschaktörer skapar en dynamisk och spännande miljö för att diskutera framtidens medicinska lösningar.

Och hur stort var intresset för Sprint Bioscience?
Stort. Med den positiva utveckling vi har i våra program ser vi ett ökat intresse för att stämma möte med oss och diskutera potentialen våra program ger. Redan i ett tidigt skede före konferensen startade hade vi många inbokade möten med intresserade bolag.

Vilka har era främsta mål med konferensen varit?
Framförallt var vi där för att presentera våra senaste forskningsresultat för potentiella partners och att samtidigt knyta nya kontakter och fördjupa befintliga relationer. Dessutom ser vi konferensen som ett viktigt forum för att hålla oss uppdaterade om de senaste trenderna och innovationerna inom biotekniksektorn.

När ni marknadsför era program, vad gör Sprint Bioscience unikt?
Vi skiljer ut oss genom att vi är väldigt snabba på att identifiera och utveckla nya terapeutiska möjligheter inom områden med stora medicinska behov. Vi fokuserar på innovativa, småmolekylära läkemedel och har en effektiv plattform för läkemedelsutveckling. Vi har ett erfaret vetenskapsteam och samarbetar med ledande akademiska institutioner för att maximera våra framgångar. Vår unika kombination av teknisk expertis och tidiga utlicenciseringar gör oss till en attraktiv aktör i sektorn.

Hur ser framtiden ut efter konferensen?
Vi ser fram emot att bygga vidare på de kontakter och möjligheter som har arbetat fram under konferensen. Vi fortsätter vårt arbete med att leverera högkvalitativa forskningsresultat och att bana väg för våra program mot klinisk utveckling. Vi är mycket optimistiska om framtiden.