Redeye intervjuar Sprint Bioscience vd Johan Emilsson

Med anledning av pressmeddelandet den 15 december gällande Vps34-programmet ställer Redeyes analytiker några frågor till Sprint Biosciences vd, Johan Emilsson. Intervjun finns även att läsa hos Redeye.

Varför lämnar Deciphera tillbaka programmet?
Enligt avtalet har de rätt att lämna tillbaka programmet utan att specificera någon anledning och de har valt att inte gå ut offentligt med skälet.

Får det här några finansiella effekter?
Nej, inte när det kommer till den dagliga driften av bolaget samt den planerade verksamheten för 2024. På längre sikt missar vi naturligtvis chansen till milstoplar och royalties, men just nu får det ingen finansiell effekt. 

När kan ni ha programmet hos er och börja marknadsföra det?
Det är för tidigt att säga hur snabb återtagandeprocessen kommer att bli. Jag måste be att få återkomma om det. Vi är måna om att få tillbaka programmet så snart som möjligt eftersom vi ser att det finns ett stort intresse i marknaden för VPS34-hämmare. Tillsammans med våra andra program; DISA, NIMA, NASH, där återtagandet nu är slutfört, och så småningom PETRA01, ser vi att vi har ett mycket starkt erbjudande.

Hur ser ni på vägen framåt?
Den strategi vi jobbar efter är att vi ska bli ett hållbart lönsamt tillväxtföretag som förlänger och förbättrar livet för cancerpatienter. Den strategin ligger fast och det som hänt förändrar inte hur vi ser på framtiden. Vi växlar upp när det kommer till affärsutveckling och för att slutföra nyckelaktiviteter på våra mest mogna program så att dessa är väl påklädda inför alla kommande partnering evenemang. Vi har en väldigt aktiv vår framför oss och är väl finansierade att genomföra alla de aktiviteter som krävs under minst de kommande två åren. 

Hur långt hade Deciphera kommit med programmet?
Vi vet att de har lagt en hel del resurser på att utveckla programmet under de dryga två år som de har haft det. Exakt var programmet står idag är för tidigt att säga, men vi har sett fina data komma ut från programmet, bland annat i en posterpresentation vid den ledande cancerkonferensen Molecular Targets and Cancer Therapeutics tidigare i höstas ” VPS34 inhibition prolongs STING activation and improves STING agonist efficacy in a murine preclinical model”.

Varför vet ni inte mer om hur ett utlicensierat program fortskrider?
När vi utlicensierar tar vår partner över hela ansvaret och vi blir regelbundet uppdaterade på hur projektet fortskrider. Den informationen är dock konfidentiell och vi kan inte dela med oss av den utan godkännande av våra partners.  Vi anser att en tät kontakt mellan parterna är till nytta för programmet, speciellt i den pre-kliniska fasen, och det kommer vi argumentera för att få på plats även i framtida avtal.

Vad säger detta om kvalitén på era program?
Vi vet att våra program håller en hög kvalité, något som inte minst visar sig i det intresse vi ser från marknaden och genom de vetenskapliga sammanhang som våra program medverkat i. Varför Deciphera har valt att lämna tillbaka programmet är dock inte kommunicerat. Vi ser fram emot att återfå det.