Företrädesemission 2022

Nu pågår teckningsperioden i vår företrädesemission av units. Uniträtterna handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market till och med den 10 november och teckningstiden pågår till och med den 15 november. Naventus Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med transaktionen. Legal rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB.

Du hittar information om erbjudandet här på vår sida samt via denna länk.