Intervju med Erik Kinnman

I samband med att Sprint Bioscience inledde ett samarbete kring uppdragsanalys tillsammans med Redeye genomfördes en intervju med vd Erik Kinnman i Redeyes studio. Intervjun hittar du på Redeyes websida.