Fyra snabba frågor till Sprint Biosciences nye vd, Erik Kinnman.

Vad är dina första tankar efter två veckor som ny vd för Sprint Bioscience?

Det känns inspirerande och utmanande. Sprint Bioscience är i ett mycket intressant skede när det gäller företagets utveckling och jag är väldigt imponerad av vad man byggt upp i form av affärsmodell, kostnadseffektiv organisation och portfölj. Det är kul att lära sig nytt och lära känna medarbetarna.

Kan du kommentera HiberCells köp av PETRA01 projektet som meddelades veckan efter du tillträtt?

Det är oerhört positivt och spännande att komma in i bolaget just när avtalet där HiberCell köpte PETRA01 blev klart. Det är ett projekt med stor potential inom cancerbehandling där HiberCell har stor expertis, erfarenhet och fokus på utveckling av cancerläkemedel med flera projekt i klinisk fas. Vi ser med spänning fram emot att utvecklingen av PETRA01-projektet nu sätter full fart mot klinisk utveckling. HiberCell har också en stark ägarbas i bland annat ARCH Venture Partners. De har därmed kapacitet att driva detta värdefulla och viktiga projekt genom kliniska studier till förmån för cancerpatienter som är i behov av nya behandlingsalternativ.

Vad fick dig att tacka ja till positionen som vd på Sprint Bioscience?

Sprint Bioscience är perfekt positionerat gentemot industrin med sitt fokus på att utveckla innovativa läkemedelsprojekt inom cancerbehandling. Stora vetenskapliga landvinningar har gjorts inom området och det gäller nu för industrin att också omvandla dessa möjligheter till läkemedel som tas till marknaden och cancerpatienter.
Företaget har en kombination av stark industriell kompetens inom biologi och kemi tillsammans med en unik arbetsprocess, kunskap och metodik. Detta gör att man kan vara först med att ta fram tidiga läkemedelskandidater som större kapital- och resursstarka bolag kan utveckla vidare till färdiga läkemedel. Affärsmodellen är validerad genom de tre stora avtal som slutit hittills och de intäkter på 123 miljoner kronor som dessa avtal redan genererat. Jag ser Sprint Bioscience som ett bolag med gynnsam riskspridning och mycket goda förutsättningar att fortsätta att generera intäkter som kommer att kunna växa betydligt över tid.

Vad är planen för Sprint Bioscience den närmaste tiden?

Fokus ligger på att realisera närliggande möjligheter till nya affärsöverenskommelser och säkerställa att bolaget är välfinansierat. Därefter vill vi förstås optimera organisationens möjligheter att fortsätta leverera nya och högintressanta projekt för ytterligare licensavtal. Viktigt blir också att öka förståelsen för möjligheterna till intäkter och värdeutveckling med vår affärsmodell, samtidigt som vi kan bidra till bättre och effektivare läkemedelsbehandling av cancer.
Jag ser det dessutom som en viktig uppgift att tydliggöra de stora värden som finns i bolagets projekt och affärsmodell för nuvarande och potentiella nya investerare.