Givande och intressant besök av vår vetenskaplige rådgivare

Dr Ravi Amaravadi, klinisk onkolog med specialitet på autofagins roll i cancerterapi och tillika vetenskaplig rådgivare åt Sprint Bioscience, var inbjuden till oss i Stockholm under veckan för att bidra med sin kliniska expertis. Autofagi är ett område inom cancerterapi som rönt uppmärksamhet den senare tiden och mötet innehöll bland annat diskussioner kring de senaste rönen inom kliniska studier i detta fält.
Dr Ravi Amaravadi är verksam vid Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania.