Uppdaterad analys om Sprint Bioscience från Redeye

Efter den nyligen genomförda företrädesemissionen, har vår certified advisor Redeye nu återupptagit bevakningen av oss. Läs den senaste analysen här.