Gratulerar till Scheelepriset, professor Charles L Sawyers

Årets Scheelepris har tilldelats professor Charles L Sawyers vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center med motivering: ”För hans enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter”.

Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele.

I den amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceeding of the National Academy of Science) har professor Sawyers beskrivits med orden ”… a rock star in his own right.” ”…The unlikely assemblage of rock star and researcher shined the spotlight on pioneering efforts in translational cancer research. Few physicians deserve that spotlight more than Sawyers, who co-discovered the targeted cancer drug, Gleevec, forging a path to cancer treatment that has now become increasingly common.”

Vi på Sprint Bioscience instämmer och gratulerar professor Sawyers till Scheelepriset!

Sprint Bioscience fortsätter arbetet i professor Sawyers fotspår för att utveckla cancerläkemedel med nya behandlingsprinciper och en målsökande verkningsmekanism.

Läs mer om Scheelepriset och Apotekarsocieteten här