Populärvetenskapligt inslag om autofagi

Sedan Nobelpriset i medicin tillkännagavs har media världen över fortsatt att belysa autofagi. Nu senast i veckan sändes åter en intervju med dr Ravi Amaravadi, en av Sprint Biosciences vetenskapliga rådgivare, i amerikansk radio. Programmet ägnades åt årets Nobelpris i medicin, fysik och kemi. Dr Amaravadi ger lyssnarna en populärvetenskaplig introduktion till autofagi och dess roll i olika sjukdomar. Han ger också en personlig reflektion över forskningens villkor. Cirka 32 minuter in i programmet hör du dr Amaravadi. Lyssna på intervjun här.