Få insikt i autofagins roll i cancerterapi

För bättre förståelse av autofagins roll i cancerterapi rekommenderar vi det tal som Dr Ravi Amaravadi, Sprint Biosciences vetenskapliga rådgivare inom autofagi, gav 14 januari i år vid University of Arizona Health Sciences. Länk till webbsändningen här.