Djupare förståelse av cancerläkemedels effekter

En av Sprint Bioscience grundare, Pär Nordlund och hans team, publicerar i senaste numret av Science en artikel med titeln ”Tracking cancer drugs in living cells by thermal profiling of the proteome”.

Artikeln beskriver en metod som gör det möjligt att studera vilka proteiner ett läkemedel eller en läkemedelskandidat binder till. Metoden är en vidareutveckling av CETSA-metoden* som publicerades i Science 2013. I den senaste publikationen har man visat att man samtidigt kan studera inbindningen till flera 1000 proteiner och på detta sätt bidra till en djupare förståelse av de effekter ett läkemedel eller en läkemedelskandidat har på celler. Studien är gjord i samarbete med bl. a. GlaxoSmithKline i Tyskland.

http://www.sciencemag.org/content/346/6205/1255784.abstract

* CETSA är en metod som möjliggör studier av små molekylers interaktion med enstaka proteiner i celler och i vävnader.