Berömvärt EROS-bidrag från Sprint Bioscience medarbetare

Johan Lindström, medlem av Sprint Biosciences kemiteam, fick äran att skriva ett kapitel i encyklopedin för kemister, Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (e-EROS), den viktigaste källan för fördjupad information online om reagenser och katalysatorer för alla kemister som planerar eller arbetar med organiska synteser. Varje år får ett antal utvalda synteskemister en inbjudan till att bidra med artiklar i e-EROS för att bibehålla samlingens aktualitet som en viktig informationskälla för kemister i labbet och Johan Lindström har bidragit till att göra detta möjligt. Från Sprint Bioscience, säger vi – Bra jobbat Johan! Grattis!

Länk till kapitlet “N-(Triphenylphosphoranylidene) Isocyanamide