Fight Cancer Seminar

Sprint Bioscience vd, Erik Kinnman och Martin Andersson. Forskningschef, presenterade bolaget på Fight Cancer Seminar – Outlook 2022 arrangerat av Redeye den 24 januari 2022.

Se presentationen här.