Erik Kinnman intervjuas av Redeye

Redeye intervjuar vd Erik Kinnman om kommande företrädesemission.

Offentliggörandet av kommande företrädesemission har följts upp med en intervju av Redeye där strategierna bakom kapitalanskaffningen diskuteras med vd Erik Kinnman. Intervjun hittar du hos Redeye.