Sprint Bioscience identifierar potentiella banbrytande cancerläkemedel tidigt

Del 1: Sprint Bioscience identifierar potentiella banbrytande cancerläkemedel tidigt
Sprint Biosciences forskningschef Martin Andersson ger en inblick i hur det går till när bolaget identifierar nya vetenskapliga startpunkter för utveckling av banbrytande cancerläkemedel.