Sprint Bioscience digitala kapitalmarknadsdag

Sprint Bioscience digitala kapitalmarknadsdag  sändes den 8 september, 2021. Målet med dagen var att presentera det stora medicinska behovet av nya innovativa behandlingar vid cancersjukdom, vetenskapliga genombrott, samt Sprint Bioscience framgångar inom forskningsportföljen, affärsutveckling, och affärsmodell.

00:00 Intro
00:16 Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
09:26 Ravi Amaravadi, cancerläkare och professor vid UPENN
19:14 Erik Lund, affärsutvecklingskonsult Cordator
37:35 Martin Andersson, CSO Sprint Bioscience
56:26 Björn Sjöstrand Ordförande Sprint Bioscience
58:31 Frågestund