Presentation från Introduce Investor Days 27 maj 2019

Sprint Bioscience vd, Anders Åberg och bolagets operativa chef, Jessica Martinsson, presenterade bolaget tillsammans på Introduce Investor Days i Stockholm den 27 maj 2019.