Intervju med Jessica Martinsson

Sprint Bioscience verkställande direktör, Jessica Martinsson, blev intervjuad i samband med Bio Stock Live som hölls i Stockholm tisdagen den 3 december 2019.