Presentation till aktieägare på Investor After work med Redeye

Sprint Bioscience VD, Anders Åberg höll en presentation på Redeye Investor After Work i Göteborg den 23 februari 2017.